? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że osoby chcące uzyskać poradę w sytuacji doświadczania przemocy, mogą skorzystać w siedzibie GOPS z pomocy pracownika socjalnego (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30), psychologa (w każdy poniedziałek) oraz prawnika (w każdy poniedziałek i środę) Pomoc prawną i psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie świadczy także Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy (Radocza, ul. Dworska 9).

Bliższe informacje na temat działalności OIK w Radoczy: www.oik-radocza.pl oraz tel.(33) 873-10-01Akty prawne:
Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Regulaminem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Załączniki do Zarządzenia nr 54/2011 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 13 kwietnia 2011r.
(plik w postaci archiwum ZIP)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek