? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Stypendia szkolne

Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach rozpoczął w kwietniu br. realizację projektu „Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach”- Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest przede wszystkim oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Dzięki temu nastąpi indywidualizacja podejścia do klienta, co umożliwi dostosowanie narzędzi i metod pracy z klientem adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb. Działania będą prowadzone do marca 2019 r.


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
Projekt pn. „Nowy model funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach” współfinansowany ze środków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach 2013 © SWITCHPROJEKT Krzysztof Książek